Zamawiający


Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5,
40-017 Katowice

telefon: 32 258 62 81
faks: 32 259 87 10
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl/pl/220/gddkia-katowice

Inżynier Kontraktu

Lider:

DTŚ S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
tel: (32) 250 27 15
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Partner:

Inko Consulting Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18/6,
43-200 Pszczyna
strona internetowa:  inkoconsulting.pl


Inżynier Kontraktu: Marian Cieślak
e-mail: biuro@wegorka-s1.pl
telefon: 32 250 29 04

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Parkowa 5,
34-350 Węgierska Górka

Wykonawca

Lider Konsorcjum:


MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice
strona internetowa:  www.mirbud.pl

Partner Konsorcjum:


KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia, ul. Zakole 1,
86-061 Brzoza
strona internetowa:  www.kobylarnia.pl

Adres Biura Budowy
ul. Parkowa 5,
34-350 Węgierska Górka

Dyrektor Kontraktu: Zdzisław Artur Stoiński

Help Desk

Przyjdź do Help Desku strony