Zestawienie Podwykonawców

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Nazwa podmiotu Zakres prac (skrótowo) Data podpisania Umowy/Aneksu
1 Konsorcjum firm:
Mostmarpal Sp. z o.o. i WGB Firma Usługowo-Handlowe Wojciech Gaweł
Wyburzenia budynków 2020-03-11
Aneks nr 1 2020-06-29
2 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Zabezpieczenie i wzmocnienie skarp wykopów i nasypów 2020-05-11
3 WODPOL Sp. z o.o. Przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2020-06-16
4 ELMONTAŻ Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji sn i nn oraz kolizji teletechnicznych 2020-07-03