Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 96,6 %Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 3,55 %Zaawansowanie czasowe

Postęp: 25,43% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.)Zaawansowanie finansowe

5,17 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej