Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 8,72% (stan na dzień 05.01.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 43,16% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.)Zaawansowanie finansowe

18,43% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej