Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 75,56% (stan na dzień 30.04.2024 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 93,54% (Data na Ukończenie z Aneksu nr 3 - 25.07.2024 r.)  (90,77% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

90,37% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 30.04.2024 r.)