Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 29,35% (stan na dzień 31.10.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 60,9% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (53,8% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

39,7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 25.10.2021 r.)