Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 47,68% (stan na dzień 11.09.2022 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 83,0% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (75,5% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

59,34% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 18.08.2022 r.)