Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 39,18% (stan na dzień 08.05.2022 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 72,8% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (66,7% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

49,96% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 27.04.2022 r.)