Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 15,04% (stan na dzień 02.05.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 43,16% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (40,6% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

25,16% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 30.04.2021 r.)