Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 74,45% (stan na dzień 31.03.2024 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 93,43% (Data na Ukończenie z Aneksu nr 3 - 25.07.2024 r.)  (90% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

88,99% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 31.03.2024 r.)