Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 19,04% (stan na dzień 27.06.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 49,03% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (45% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

29,23% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 28.06.2021 r.)