Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 70,35% (stan na dzień 30.10.2023 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 88% (Data na Ukończenie z Aneksu nr 3 - 25.07.2024 r.)  (85,7 % bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

83,21% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 26.10.2023 r.)