Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 22,46% (stan na dzień 06.09.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 55,02% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (49% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

34,48% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 30.08.2021 r.)