Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 56,02% (stan na dzień 12.02.2023 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 90,6% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.)  (86,4% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

68,56% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 30.01.2023 r.)