Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 50,31% (stan na dzień 13.11.2022 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 80,3% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.)  (89% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

66,8% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 27.10.2022 r.)