Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 17,56% (stan na dzień 07.06.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 46,14% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (42,86% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

27,21% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 26.05.2021 r.)