Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 97,59%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 13,14% (stan na dzień 04.04.2021 r.)Zaawansowanie czasowe

Postęp: 43,16% (Data na Ukończenie 10.08.2023 r.) (36,85% bez wyłączenia okresów zimowych)Zaawansowanie finansowe

23,27% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (na dzień 30.03.2021 r.)