Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69)
Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka
(obejście Węgierskiej Górki)

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ
10/10/2019 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

1 378 952 702,84 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

1 652 380 564,28 zł
/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69)
Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka
(obejście Węgierskiej Górki)

Wizualizacja inwestycji

Wideo

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Lokalizacja inwestycji S1 odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Droga S1 na odcinku Przybędza – Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie posiadała dwa typy przekroju:

 • jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
 • dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Plan orientacyjny

W ramach kontraktu zostaną wykonane:
 • tunel drogowy w masywie Barania o dług. ok. 830 m,
 • tunel drogowy w masywie Białożyński Groń o dług. ok. 1000 m,
 • estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o dług. ok. 940 m,
 • mosty drogowe i pozostałe estakady wciągu drogi S1 w ilości 7 szt.,
 • przebudowa i budowa infrastruktury,
 • rozbudowa węzła Przybędza i węzła Milówka,
 • rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Podstawowe dane

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10 październik 2019 r.

Data Rozpoczęcia przez Wykonawcę: 10 październik 2019 r.

Data przekazania placu budowy Wykonawcy: 29 październik 2019 r.

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania RB-M (Kamień Milowy):

 • Kamień milowy 1 – wykonane w terminie 7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Inżyniera kompletnego Projektu Wykonawczego: 10 maj 2020r.
 • Kamień milowy 2 - wykonanie w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości nie mniejszej niż 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: 10 październik 2021 r.

Czas Wykonawcy na Ukończenie: 34 miesięcy i 171 dni i 58 dni od Daty Rozpoczęcia
Do Czasu na Ukończenie nie wliczono okresu zimowego (od 01 grudnia do 31 marca)

Data Zakończenia RB-M wraz z Aneksem nr 8: 6 września 2024 r.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa Wykonawcy: 1 378 952 702,84 zł (brutto)

Maksymalna Wartość Zobowiązania Wykonawcy (122,67%): 1 691 561 280,57 zł (brutto)
(Aneks nr 6 do Umowy nr nr O.KA.D-3.2410.03.2018 z dnia 10.10.2019)